Vana Kilidi

Vana Kilidi

Facebook Twitter Google Plus

Petrol ve gaz sektörleri gibi akışkan hatlarının bulunduğu sektörlerde bildirilen hataların %70’i insan kaynaklı hatalardır ve bu durum yaşanan finans kayıplarının %90’ından fazlasını oluşturmaktadır. Yapılan bu hatalar ağır iş kazalarına neden olmaktadır. Üretiminizin güvenliği için hattınızın doğru şekilde tasarlanmış olması gerekir. Vanalar akış hatlarının kontrolünü sağlayan yegâne unsurlardır.
Modern işletmelerde akış süreci genelde otomatik olarak gerçekleşir. Fakat bu akış sürecinde kullanılan manuel kontrollü vanalar da bulunmaktadır. Hem otomatik (aktüatör) kontrole sahip olan vanalarınız için hem de manuel kontrollü vanalar için dışarıdan yapılabilecek müdahalelere veya operatörlerin
gerçekleştirebileceği hatalı müdahalelere karşı vanalarınızın güvenliğini sağlayacak mekanik kilitlere ihtiyaç vardır.
Sofis Valve Operations’un mekanik kilitleme çözümleri ile vananıza yapılabilecek yetkisiz ve hatalı müdahalelere karşı güvenliğiniz maksimuma çıkar. Ayrıca vanalarınızın üzerinde tam bir kontrol sağlamanıza yardımcı olur.

Mekanik kilitler, anahtarlar ile kontrol edilen sistemlerdir ve prosesinize dahil olan tüm vanalara ve kapaklara uygulanabilir. Mekanik kilitler, kilide özgü etiket ile işaretlenmiş anahtarlara
sahiptir. Bu sayede farklı kilitlere ait anahtarların karışmasının önüne geçilir. İyi bir anahtar yönetimi sağlayarak yaşanabilecek zaman kayıplarını engeller.


 


Aktüatör
Vana Kilidi
Teknik Servis
EnstrumanÇözüm