BİLGİ BANKASI

BİLGİ BANKASI


Online test diye anılan sistem emniyet vanalarının tesis çalışırken hat üzerinde test edilmesini sağlayan taşınabilir bir basınç kaynağıyla emniyet vanasına hat basıncından daha fazla basınç verilmesi sağlayan ve basıncın tahliye anını yakalayan sensörler ile vananın set basıncını tespit edebilen sistemin genel adıdır. 
Online test esnasında vanaya uygulanan ilave basınç vananın miline üstten bağlantı yapılarak sağlanır. 
Hattaki basıncın kaldırma kuvvetine ilave uygunlanan bu basınç ile yayın set değeri geçilerek vananın kıza süreli olarak açılması sağlanır. Bu işlemin uygulanmasında teknisyenlerin eğitimli ve sertifikalı olmaları çok önemlidir. Eğitimsiz kişilerce yapılacak testler istenmeyen sonuçlar doğurabilirler. 
Online testin çok avanatajları olsada bazı dezavantajlarıda vardır. Bu sebeple teste başlamadan önce risk değerlendirmesi çok iyi yapılmalı ve gerekli bütün tedbirler alınmalıdır.

İtalya'nın Seveso kentinde yaşanan büyük bir kimsayal tesis kazasının ardından zararlı kimyasarın ve basınçlı hatların yaratabileceği tehlikeleri bertaraf etmek için, en önemliside iş güvenliği / çevre / sağlık korumasını sağlamak adına oluşturulan SEVESO direktiflerinin revize edilmiş güncel hali olan SEVESO 2 direktifinde test ve bakımlar önemli yer kaplamaktadır. Bu sebeple SEVESO üyesi ülkelerde bulunan tesislere basınçlı ekipmanlara test ve bakım yapma zorunluluğu getirilmiştir. 
Ülkemizde SEVESO kapsamında bulunduğu için tesislerin basınçlı hatlarında bulunan ekipmanlara düzenli testler ve bakımlar yaptırıp bunları sürekli olarak raporlaması gerekmektedir. 
Doğru Bakım ve Sertifikalandırma hizmetlerinden sonra sağlık emniyet çevre güvenliği tam anlamıyla sağlanmış ve iş kazası riskileri en aza indirilmiş olacaktır.
 Konu hakkında daha detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

API 526
Flanged Steel Pressure Relief Valves. The standard is a purchase specification for flanged steel
pressure relief valves. Basic requirements are given for direct spring-loaded pressure relief valves
and pilot-operated pressure relief valves as follows: orifice designation and area; valve size and
pressure rating, inlet and outlet; materials; pressure-temperature limits; and center-to-face
dimensions, inlet and outlet.
· API 527
Seat Tightness of Pressure Relief Valves R(2002). Describes methods of determining the seat
tightness of metal- and soft-seated pressure relief valves, including those of conventional, bellows,
and pilot-operated designs.